paleografija

je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja s proučevanjem starih pisav – proučuje nastanek pisav in njihov razvoj, branje, razumevanje in datiranje pisav, razrešuje kratice in okrajšave ter druge posebnosti. Proučuje tudi zunanji izgled rokopisov (črnilo, ilustracije, vezavo, ipd). Pomembna je, ker se ukvarja s pisnimi viri. Paleografija se povezuje s številnimi drugimi vedami (umetnost, literatura, arhitektura, pravo idr.).

 


| razvoj | vrste pisav | materiali | od rokopisov do knjige |

 

 

Slika zgoraj: Voynichov rokopis - velja za enega najbolj skrivnostnih zapisov na svetu. Ime je dobil po lastniku Wilfridu Woynichu, ki ga je kupil leta 1912, skupaj z zbirko knjig italijanskih jezuitov. Rokopis je nastal med letoma 1404 in 1437. Zapisan v neznanem ali zakodiranem jeziku in še nihče ga ni razvozlal. Zanimive so kombinacije elegantnih zapisov in risb nenavadnih rastlin, ki jih ne morejo identificirati. Tudi avtorja jim še ni uspelo določiti, čeprav obstaja več teorij. Star kodeks hranijo v trezorju knjižnice Beinecke na univerzi Yale.