spremna beseda

 


Gradiva o pomožnih zgodovinskih vedah so teoretični priročnik, namenjena zahtevnejšemu strokovnemu izobraževalnemu delu. Predstavljajo tisto dodatno osvetlitev zgodovinske znanosti, ki jo didaktično največkrat uporabljamo po delih in takrat, ko zbrana gradiva potrebujemo za ponazoritev, individualizacijo, dodatni pouk, aktualizacijo ali zgolj popestritev. Večina besedil in fotografij je povzetih iz strokovne literature, ki je navedena v zavihku “Viri”. Redosled, didaktična sistematika, izbor besedil in vizualnih prvin gradiv ter tehnična postavitev  vsebin so avtorsko delo.  

Mojmir Mosbruker

Celje, 2016.