vrste pisav

Danes ločimo 3 osnovne oblike pisav: logografske pisave, ki uporabljajo znamenja za zapis besed, zlogovne pisave, ki uporabljajo znamenja za zapis zlogov in abecedne pisave, ki uporabljajo znamenja za zapis fonemov (glas, ki je nosilec pomenskega razlikovanja). Pogosteje pa zasledimo delitev glede na nosilca pomena; tako ločimo slikovne, pojmovne, zlogovne, glasovne in posebne pisave.  Več… > 

 


kaligrafijaKaligrafija (iz grških besed kallos – »lepota« in graphẽ »pisanje«) je zvrst vizualne umetnosti, ki se ukvarja z abstraktnim oblikovanjem pisave. Danes se kaligrafi ukvarjajo predvsem s posnemanjem starih pisav, ki dajejo vabilom, čestitkam, priznanjem, naslovom, listinam in raznim okrasnim predmetom poseben čar in lepoto. 

 

lepopisjeNekdaj je bilo lepopisje učni predmet v osnovni šoli, ki je obsegal učenje lepe pisave. Kot samostojni učni predmet je bilo ukinjeno leta 1959. 

 

 

pm_sticna1180Iluminacija je slikarski okras rokopisa. Iluminirani rokopis je rokopis, katerega besedilo je okrašeno z okrašenimi črkami, robovi in miniaturnimi ilustracijami; večina jih je iz obdobja srednjega veka. Na levi je iluminiran rokopis (okoli leta 1180) iz samostana Stična 


faistos2Disk iz Faistosa – vsebine diska iz časa minojske kulture na Kreti strokovnjakom še ni uspelo razbrati. Glineni žgani disk iz 2. tisočletja p.n.š. je obojestransko popisan s skrivnostnimi simboli, ki so neka neznana vrsta hieroglifov. Razlikujemo 45 različnih znakov, ki se ponavljajo kot v refrenu. 

 

rongorongoRongorongo – neznana pisava kulture polinezijskega ljudstva Rapanui s čilskega Velikonočnega otoka. Pisava je slikovna in se nahaja na različnih materialih.  

 

 

 


| slikovne | pojmovne | glasovne | posebne |  paleografija < |