kronologija

Kronologija je pomožna zgodovinska veda, ki preučuje dogodke v času, predvsem s poudarkom razvrščanja zgodovinskih dogodkov v časovni trak in primerjanje istih dogodkov na podlagi različnih koledarjev oz. sistemov merjenja časa. Tako npr. kronologist ugotavlja, v katero leto po gregorijanskem, judovskem, muslimanskem ali julijanskem koledarju spada določen dogodek. Zgodovinske osebe, njihovo življenje in delo ter vzroke in posledice zgodovinskih dogodkov, moramo vedno ocenjevati z upoštevanjem prostora in časa. Strokovni termin izhaja iz grške besede khronikus časoven; veda ki se ukvarja z različnimi načini merjenja časa.

 


Dogodke iz preteklosti prikazujemo na časovnem traku:

casovnitrak1
Časovni trak – prazgodovina

 

ct_10
Časovni trak – sodobna zgodovina ZDA

 

cttt
Zgodovinski časovni trak

 


štetje let | periodizacija | koledar |