genealogija

Rodoslovje ali genealogíja je pomožna zgodovinska veda, ki proučuje in zasleduje družinsko poreklo. To vključuje imena živih in preminulih sorodnikov, zakonske zveze in odnose. Z uporabnih pisnih in ustnih virov sestavijo rodoslovno ali družinsko drevo. Rodoslovje najdemo v vseh obdobjih in pri vseh narodih. V svojem namenu in interesu je “mednarodna veda”. Čeprav je dandanes v glavnem omejena na evropske in ameriške države, je bila obravnavana v vseh civiliziranih delih sveta. Kjerkoli je bila državna ureditev dedna monarhija ali aristokracija, npr. Kitajska in Japonska, je bila potrebna genealogija.

 

drevo_celjskih Genealogija Knezov Celjskih

 

 

 

 

Slika zgoraj - Rodoslovno drevo vojvode Ludvika I. Württemberškega (1554-1593), znanega po svoji religioznosti, iz Deželnega muzeja v Stuttgartu

 

 


Kako začeti sestavljati družinsko drevo? |