heraldika

Grboslovje ali heraldika je zgodovinska veda, ki se ukvarja z nastankom, razvojem in izdelavo grbov. Grb je v evropski tradiciji simbolna podoba, ki predstavlja določeno osebo, družino, rodbino, lahko je simbol mesta, organizacije, društva ali države. Izvor grbov sega v srednji vek, ko so si vitezi pobarvali ščite, da so dosegli večjo prepoznavnost. Za grbe so predpisane določene oblike (okrogle, prišiljene in v obliki romba) in barve (dovoljene so rdeča, modra, zelena, črna, zlata, srebrna in bela).

 

grb_celje
Grb Knezov Celjskih

♦ Ko so se plemiške rodbine povezovale med seboj, so kombinirali tudi grbe ter jih prilagajali (združevali ali dodajali so gesla, simbole, barve):

grbi.jpeg

 

 

 


| govoreči grbi | heraldi |

 

Slika zgoraj: Zadnji cesarski grb Avstro-ogrske iz leta 1915 -  levo so predstavljene avstrijske, desno pa ogrske dežele; v grbu so slovenski deželni grbi razporejeni na dnu levega ščita