arhivistika

je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja z zbiranjem, urejanjem, hranjenjem, restavriranjem  in proučevanjem arhivskega gradiva. Arhivistika je mlada veda, ki se je dokončno razvila v 20. stoletju, njeni začetki pa segajo v 18. stoletje, ko so v dvornih pisarnah začeli hraniti gradivo, ki ni več služilo tekočim poslom.

 


Ločimo dokumentarno gradivo (vsako gradivo, ki še ni bilo odbrano in “strokovno obdelano” ter zakonsko razglašeno za arhivsko) ter arhivsko gradivo (urejeno po ustvarjalcih). Vsak ima svoj fond (vlada, inšpekcije, sodišče, podjetje, obrtnik, bolnišnica, šola, posameznik, družina itd). Primarno arhivsko gradivo je urejeno v tehnične enote (škatla, knjiga, fascikel, filmski kolut…) in se izraža v metrih (1 meter pokonci postavljenih fasciklov… v njem pa so lahko različni dokumenti, potrdila, overovitve, listine idr).

 


Zgodovinski arhiv Celje |