matične knjige

so javne listinske knjige, ki evidentirajo rojstvo, poroke in smrt ter so uradni, poenoteni, javni in verodostojni dokumenti.

Poznamo cerkvene in civilne matične knjige. V okviru cerkvenih knjig so vodili tudi krstne in poročne knjige, birmanske in mrliške knjige. Starejše matične knjige so pisane v latinščini, novejše pa v italijanščini, nemščini, in od leta 1884 tudi v slovenščini.

Vodenje civilnih matičnih knjig so pri nas uvedli Francozi leta 1812. Po drugi svetovni vojni se matične knjige vodijo izključno v matičnih uradih,  občine pa po letu 1994 v upravnih enotah. Leta 2005 je v Sloveniji matične knjige nadomestil matični register (elektronska baza podatkov).

 

najstar_krstna_mat_knjiga_izola_1506_
Najstarejša krstna matična knjiga (Izola, 1506)