epigrafika

je pomožna zgodovinska veda, ki preučuje napise na različnih trdih trajnih materialih kot so les, kamen, steklo, marmor, kovine itd. Neposredno je povezana s paleografijo (proučevanje pisav), numizmatiko, a tudi z arheologijo in drugimi pomožnimi zgodovinskimi vedami. Epigrafika ima lastne metode proučevanja – za razliko od npr. arheologije, ki je v neposrednem kontaktu z najdbami, epigrafika pojasnjuje napise na predmetih, reprodukcijah ali v literaturi. 

 


e_pisanje_kostKitajske pismenke, zapisane na kosti

 

 

 

 

 

 

 

emonaV kamen vklesan napis v Emoni iz leta 14 pojasnjuje, da sta ji cesarja Avgust in Tiberij namenila večjo donacijo, verjetno za obzidje. 

 

 

partskiKovanec partskega kralja Artabana III. iz kovnice v  Ektabani  (Iran) – na reverzu (hrbtna stran) novca je sedeč lokostrelec in napis “Kralj kraljev Arsak, dobrotnik, pravičnež, vzvišen, prijatelj Grkov”

 

EpitafEpitaf – besedilo mrtvemu na nagrobniku

 

 

 

 

 

 

oriental_napis_1297_skladisce_pljevljaVklesan napis iz leta 1297 nad vhodom v magazo (orientalsko skladišče) v črnogorski Pljevlji

 

 

 

 

Slika zgoraj - napis na Titovem slavoloku v Rimu: "Senat in rimsko ljudstvo, božanskemu Titu, sinu božanskega Vespazijana, Vespazijanu Avgustu".  Slavolok so zgradili kmalu po smrti rimskega cesarja Tita Flavija leta 81 v spomin nanj in na njegovo veliko zmago nad velikim judovskim uporom leta 70.