insigniologija

je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja s proučevanjem znamenj oblasti, časti, dostojanstva ali položaja (krona, žezlo, vojaški čini idr.).

 


insignijeKraljeve insignije so po navadi žezlo, krona in kraljevo jabolko. 

 

 

škof_anton_stres_insignijeŠkofovske insignije so škofovski prstan ter križ na verižici okoli vratu (pektoral),   škofovska palica in mitra.

 

 

ins_cini

V sodobnih oboroženih silah so insignije oznake čina, položaja v vojaški hierarhiji ter tudi enote.

 

 

ins_jz“Zlati” znak Jugoslovanskih železnic je označeval prometnike, strojevodje in sprevodnike, “srebrn” pa premikače, kretničarje in čuvaje. 

 

ins_policInsignije slovenske policije

 

 

 

Uniforma je standardizirano oblačilo, ki ga nosijo pripadniki/člani neke organizacije med opravljanjem dela v le-tej organizaciji (vojaške, policijske, delovne, šolske...). 

ins_ilir_prov_hrvVojaške uniforme na ozemlju Ilirskih provinc (1809-1813)

 

 

 

ch_gardaŠvicarska garda je majhna, vrhunsko specializirana oborožena sila Vatikana, zadolžena za varovanje papeža, apostolske palače in vhodov v Vatikan. Ustanovljena je bila 22.1.1506  s prihodom 150 švicarskih najemnikov v Vatikan. Je najmanjša in ena izmed najstarejših oboroženih sil na svetu. Sestavlja jo skupina vrhunsko usposobljenih najemniških vojakov, vezanih na švicarsko in vatikansko zakonodajo. Švicarski gardisti dajejo videz nekega drugega obdobja –  najpogosteje jih vidimo oborožene  z meči in helebardami, ki služijo predvsem ceremonialnim namenom in turistični atraktivnosti. Uniforme za gardiste izdeluje vatikanski krojač in so narejene individualno za vsakega gardista posebej.

 

 

Slika zgoraj: Razstavljene uniforme v tekstilni zbirki Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana