ledinska imena

so domača imena za travnike, pašnike, doline, poti, jame idr. Sodijo med nenaselbinska zemljepisna imena. Velikokrat pa so se imena prenesla tudi na naselja zaradi določenih tipičnih lastnosti ali pogostosti pojava. V glavnem so se ledinska imena (ledina – neobdelana zemlja, npr. bil je prvi, ki je uporabljal pametni telefon – oral je ledino pametnim telefonom) ohranjala iz roda v rod z ustnim izročilom, saj so bila povezana z življenjem kmečkega človeka in so bila zato stalno živa v njegovi zavesti. Zaradi ustnega prenosa in nenehne uporabe so se in se spreminjajo. Povečini so slovenskega izvora, vendar so opazni tudi tuji vplivi, največ na severu in zahodu Slovenije.

 


kartaLedinska imena imajo izvor po določenih naravnih značilnostih ali pojavih ter njihovem ljudskem poimenovanju. Tako ločimo gozdna (Brezje, Brinje, Bukovje, Dob, Veliki Gaber, Grmovje, Koprivnik, Kresnice), vodna, gorska in druga ledinska imena:

 • boršt (gozd) – Boršt (naselja v občinah Metlika, Koper, Žužemberk)
 • breg (reliefno nagnjen svet, breg reke) – Breg pri Polzeli, Breg pri Litiji, Breg (del Novega mesta)…
 • dobrava (rahlo valovit ravninski svet, deloma porasel z drevjem) – Dobrava (občina Radeče, Trebnje, Krško…)
 • draga (odtočni jarek, stranska dolina) – Draga (občina Štore, Šentrupert, dolina pri Begunjah)
 • dob (listopadno drevo, vrsta hrasta) – Dob (pri Domžalah, pri Šentvidu pri Stični, pri Mirni), Dobje (pri Planini)
 • gora (reliefna vzpetina nad 1500 m) – Gora (pri Cerknici, Krškem), Vesela Gora (romarska cerkev nad Šentrupertom), Žalostna Gora (romarska cerkev nad Mokronogom)
 • log (močvirnat travnik ob vodi, porasel z gozdom ali nizkimi drevesi in gričevjem) – Log pod Mangartom, Log v Bohinju, Log pri Brezovici, Log Čezsoški
 • loka (močvirnat travnik) – Loka (pri Radečah), Škofja Loka, Loka pri Žusmu, Banja Loka (pri Kostelu)
 • otok (kopno v morju) – Otok v Celju, Otok (Bela krajina)
 • planina (travni pašnik v visokogorju, visoke skalnate gore) – Planina (pri Rakeku, pri Sevnici, nad Vrhniko)
 • polje (več pomenov) – Polje (Babno Polje, Gorenje Polje, del Ljubljane)
 • ponikev (odprtina v kraških tlek, v katero izginja voda) – Ponikva (pri Žalcu, pri Šentjurju), Ponikve na Dolenjskem
 • vir (izvir vode, stvar od katere kaj prihaja) – Vir (Domžale, Nevlje) Vir pri Stični