diplomatika

Diplomatika je pomožna zgodovinska veda, ki proučuje listine. Na podlagi jezika, sloga, pisave in uporabljenih materialov ugotavlja izvor, avtorja ter istovetnost zgodovinskih dokumentov. Začetki segajo v čas humanizma, ki je prebudil zanimanje za zgodovino in dal spodbudo za razvoj kritičnega ocenjevanja listin. Beseda izhaja iz stgr. diploma – list, preganjen na dvoje.

 


Letters_Patent_AustraliaPatent kraljice Viktorije, s katerim je leta 1900 vzpostavila urad generalnega guvernerja Avstralije

 

 

Providence,_Rhode_Island,_Original_DeedOriginalna listina iz leta 1636, s katero je nastala ameriška zvezna država Rhode Island, potrjena s podpisom indijanskega poglavarja Canonicusa

 

barbarosaListina cesarja Friedricha I. Barbarosse iz leta 1165 o pokroviteljski zaščiti samostana Bronnbach

 

 

 

 

Slika zgoraj: Cesarjeva listina z dne 16. aprila 1341 s katero je Friderika Žovneškega povišal v grofa Celjskega