filatelija

poimenujemo zbiranje in proučevanje znamk, ki vključuje študije oblikovanja, izdelave in uporabe posameznih poštnih znamk. Filatelija se v vsakdanjiku često napačno enači z zbiranjem znamk. Zbiranje znamk je običajno prostočasna dejavnost, ki ni nujno povezana s študijem in raziskovanjem tako zbranih poštnih znamk. V vsakem primeru je poznavanje temeljnih filatelističnih znanj nujno potrebno vsakemu zbiralcu poštnih znamk. Za proučevanje so najpomembnejši motivi na znamkah, papir, prepoznani tisk, lepilo, barve in žige.

 


znamka | žig |