pojmovne pisave

Sčasoma je govorjeni jezik vseboval vse več pojmov, ki se jih ni dalo narisati. Nastala je pojmovna pisava – npr. risba očesa ni predstavljala le oko, ampak je pomenila lahko tudi “gledati”. Vsak znak si je bilo treba zapomniti, da so si ga lahko ponovno priklicali v spomin. Ločimo besedno (kitajska pisava) in zlogovno (klinopis, današnja japonska pisava) pisavo. 

 


 

1klinopis

Klinopis je najstarejša zlogovna pisava.

 

 

 

 


1kit
Kitajske pismenke 
sodijo med besedne pisave in so stare več kot 3000 let. Povprečni kitajski slovar našteva okoli 10000 znakov, njihov besednjak pa jih vsebuje neprimerno več, saj vključuje tudi narečja in starejša krajevna imena (najobsežnejši slovar iz leta 1994 obsega kar 87000 znakov). Vsaka pismenka opisuje neko besedo ali je nek sestavni del pomena. Danes povprečno izobraženi Kitajci poznajo okoli 3000 pismenk, kar zadostuje za branje časopisa. Fakultetno izobraženi ljudje obvladajo nad 5500 znakov. V novejšem času se je na Kitajskem razširil pinjin – sistem za pisanje kitajskega jezika z latinico.

 


| glasovne pisave > |