faleristika

je umetnostno-zgodovinska veda, ki proučuje odlikovanja (medalje in druge oznake časti) glede na njihovo zgodovino, pomen, namembnost in izgled. Ukvarja se tudi s pojasnjevanjem predpisov in statutov o podeljevanju ter pravili o nošnji odlikovanj. Kot samostojna pomožna zgodovinska veda je utemeljena leta 1937, ko se je oddvojila iz numizmatike in heraldike. 

odl_phaleraeIzvor besede faleristika je latinski izraz phalerae, ki je označeval medaljo, ki so jo zaslužni rimski veterani nosili na prsih.

 

faler_loyola_vatikan17stVatikanska medalja za zaslužno delo iz 17. in 18. stoletja s podobo Ignacija Loyole, ustanovitelja jezuitskega reda

 

 


 medalja_fr_vojaska_hrabrost_malteskiFrancosko vojaško odlikovanje za hrabrost s križem in s simbolno podobo malteških vitezov

 

 

Slika zgoraj: Medalja (odlikovanje) je ploščat kovinski predmet z reliefno podobo ali napisom, ki se uporablja za odlikovanje - priznanje za državljanske, vojaške zasluge.