toponomastika

Toponomastika je taksonomska (stopenjsko razvršča) pomožna zgodovinska, geografska in jezikoslovna znanstvena veda, ki preučuje izvor in pomen krajevnih imen (toponimov). Ozko je povezana z zgodovino, etnologijo, kartografijo, jezikoslovjem in onomastiko (imenoslovjem na splošno).

 


Praktična naloga toponomastike je transkripcija zemljepisnih imen – zapis črk določene pisave s črkami druge pisave (npr. transkripcija kitajskega naziva glavnega mesta  北京  –  Beijing – Peking, ali Wien – Dunaj, Klagenfurt – Celovec, Villach – Beljak, Thessaloníki – Solun, Warszawa – Varšava).

Članek Henrika Tume o toponomastiki, objavljen v Geografskem vestniku, leta 1925

 

 

 


| ledinska imena | imena slovenskih krajev |

 

 

Slika zgoraj: Nemško in italijansko poimenovanje Južne Tirolske